Bodywhack

In deze workshop ontdekken de leerlingen niet alleen hun lichaam als instrument (body percussie) maar worden ritmes gecombineerd met de klank van boomwhackers.
De leerlingen leren verschillende klanken middels body percussie te maken, die worden gecombineerd tot een aanstekelijk ritme. Met instrumenten wordt er een begeleiding gemaakt bij een lied, hetzij met bodypercussie, hetzij met boomwhackers: aan de leerling de keuze. Luisteren, zingen, coördinatie, onthouden van patronen, samenspelen zijn de ingrediënten voor deze muzikale workshop.

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: Vakoverstijgend: wereldoriëntatie, landen, culturen

Tarief: € 125

Leerlijn: Allemaal een wereldburger