In de buurt

Wat betekent de natuur voor leerlingen. Welke ingrepen zijn er door de mens gedaan. Door met een kunstenaar naar de eigen omgeving te kijken en met voorbeelden van een aantal landschapskunstenaars kunnen de leerlingen kleine ingrepen doen in de natuur. Wat betekent het dan en blijft de natuur elke week hetzelfde?

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: onderzoeken, natuur en milieu.

Tarief: € 100

Leerlijn: Kleurrijk kijken