Kinderboekenweek (theater)

Thema: worden wat je wilt.

Weet jij al wat je worden wilt? Of ben je al iets? En wat ben je dan? Wat als je alles zou kunnen zijn, wat zou jij dan zijn? En waarom?

In deze Kinderboekenweek workshop gaan de leerlingen in verschillende theateroefeningen rondom het thema beroepen op onderzoek uit. In elke oefening kunnen ze een ander beroep kiezen, in elke oefening mogen ze iemand anders zijn. Op deze manier leren ze spelenderwijs welke beroepen er zijn en wat deze beroepen inhouden. Ze leren zichzelf verplaatsen in verschillende mensen, verschillende beroepen en verschillende situaties.
Voor elke leeftijd zijn er verschillende workshops rond dit thema ontwikkeld, elke workshop sluit aan bij de belevingswereld van de leerling. Er is een workshop ontwikkeld voor groep 1/2, voor groep 3/4, voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Duur: 45 minuten

Kerndoelen: 37, 54, 55

Bijzonderheden: spelplezier, improviseren, observeren en reflecteren, burgerschap, samenwerken, stimuleren van de fantasie.

Tarief: € 115

Leerlijn: Dit ben ik