Vriend zoekt vriendschap

Hoe word je eigenlijk een vriend of zelfs een BFF? Wat is vriendschap eigenlijk? En is iemand altijd je vriend of vriendin of kan je vrienden ook kwijtraken?

In deze spelworkshop gaan de leerlingen aan de slag met verschillende vragen en veronderstellingen over vrienden zijn. Met passende theateropdrachten worden de leerlingen uitgedaagd het thema op een speelse manier te onderzoeken en worden ze gestimuleerd hun eigen ideeën over vriendschap vorm te geven en te presenteren.

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 37, 54, 55

Bijzonderheden: burgerschap, spelplezier, samenspel, observeren en reflecteren.

Tarief: € 100

Leerlijn: Dit ben ik